WOLAR Sp. z o. o.
DANE SZCZEGÓŁOWE


https://wolar.eu/ - ADR transport
Telefon: 501-530-028
Adres: Szołdry 2
Kod pocztowy: 63-112
Miejscowość: Brodnica
WWW: https://wolar.eu/


WYSTAW KOMENTARZ
Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

https://wolar.eu/ - ADR transport


Oceń firmę (0 z 0 głosów)
OPIS

ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w 1957 r. w Genewie, a w 2018 r. obowiązująca w 50 państwach. Przepisy tej umowy są nowelizowane co dwa lata w roku nieparzystym. Przez Polskę umowa została ratyfikowana w 1975 roku.

Celem przepisów, które regulują ADR transport, jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód. Produkowane na świecie materiały niebezpieczne zostały wyszczególnione w załączniku A do umowy ADR i podzielone na 13 klas zagrożeń. W podziale tym znajdują się m.in. materiały i przedmioty wybuchowe, gazy palne, materiały ciekłe zapalne, nadtlenki organiczne oraz materiały żrące.

Więcej informacji na temat materiałów i odpadów niebezpiecznych oraz ich przewozu można znaleźć pod linkiem wolar.eu.

Dodano: 17-10-2018

ZAUWAŻONE W POBLIŻU


PiroArt

Adres: Starowiejska , 18
Miejscowość: Poznań

Biuro Detektywistyczne Sławomir Ast

Adres: Przemysłowa, 46A
Miejscowość: Poznań

Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks Sp. z o.o

Adres: Grunwaldzka, 6
Miejscowość: Poznań